Standaardprijslijst Oefentherapie Mensendieck

Particuliere tarieven 2021

€ 37,50

Per behandeling op het praktijkadres van de oefentherapeut.

€ 54,00

Per behandeling thuis bij de patiënt of in de instelling waarin de patiënt verblijft.

€ 54,00

Werkplekonderzoek (binnen Leiden).

€ 82,50

Voor een eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (op medische indicatie). Dit tarief geldt ongeacht of er een behandeling volgt en mag alleen in rekening gebracht worden wanneer er een gerichte schriftelijke vraag van de verwijzer ligt en er een schriftelijke rapportage aan de verwijzer wordt gedaan.

€ 48,00

Per behandeling kinderoefentherapie.

€ 48,00

Per behandeling psychosomatische oefentherapie.

€ 30,00

€ 38,40

75% van de zittingskosten conform de particuliere (reguliere / gespecialiseerde) tarieven per vervallen behandeling, welke niet tijdig (dit is 24 uur voor de afgesproken behandeltijd op een werkdag) is afgezegd door de patiënt. De kosten komen voor rekening van de patiënt en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

€ 48,00

Intake en onderzoek na verwijzing.

€ 48,00

Screening, intake en onderzoek.

€ 79,95

Informatieverstrekking naar derden (bemiddelaars, advocaten, zorgverzekeraars, e.d.)

U bent als patiënt te allen tijde verantwoordelijk voor het betalen van de nota. Veranderingen van verzekeringsmaatschappij en/of -pakket dienen tijdig te worden gemeld bij uw behandelende oefentherapeut. Wanneer u dit jaar onder behandeling bent of bent geweest bij een andere therapeut (fysio-/ manueel-) dient u dit kenbaar te maken bij de oefentherapeut. Dit kan namelijk invloed hebben op de vergoeding vanuit uw verzekering.

Door alle verschillende verzekeringen en hun vergoedingen is het voor ons niet precies na te gaan hoeveel behandelingen u vergoed krijgt van uw verzekering. Wij raden u aan in uw polis na te gaan hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen kunnen wij direct declareren en hoeft u niet eerst de rekening voor te schieten.

Schrijfvaardigheid verbeteren

Beter leren schrijven

Schrijfvaardigheid gaat achteruit Kinderen gaan steeds slechter schrijven. In het AD is te lezen dat de schrijfvaardigheid …

week van de oefentherapie houdingscheck

Week van de oefentherapie 9-15 oktober 2017

Doe een gratis houdingscheck Vaak spreken wij mensen die zich afvragen of zij een goede houding hebben en of zij deze kunnen …

chronische pijnklachten nek en schouder

Pijn begrijpen in minder dan 5 minuten

Onbegrip Chronische pijnklachten zijn pijnklachten van het bewegingsapparaat die 3 maanden bestaan en waar geen onderliggende …