Kinderoefentherapie

Mee kunnen doen met activiteiten

Motoriek en sensorische integratie

Kinderoefentherapie is bedoeld voor kinderen met problemen van de motoriek en/of de sensorische integratie wanneer deze een negatieve invloed hebben op hun dagelijks functioneren. Kinderen leren veel nieuwe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven. Soms lukt het kinderen niet om bepaalde activiteiten goed uit te voeren - zodat ze niet goed mee kunnen komen in de zwem-, gym- of schrijfles of tijdens het buitenspelen.
Sommige kinderen hebben alleen moeite met één specifieke activiteit, bij andere kinderen spelen er op meerdere gebieden problemen. Kinderoefentherapie kan hierbij helpen. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft.

Specialisatie kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie wordt gegeven door een oefentherapeut (Mensendieck of Cesar) die de specialisatie kinderoefentherapie heeft doorlopen (HU). Barbara Prud'homme van Reine is geregistreerd kinderoefentherapeut en lid van het platform kinderoefentherapie.

Na uw aanmelding wordt met het kind en de ouders (verzorgers) samen doorgenomen met welke activiteiten uw kind moeite heeft (vragenlijst kinderoefentherapie). Vervolgens wordt het motorisch functioneren van uw kind onderzocht. Er wordt gebruik gemaakt van de Movement ABC-2 test en aanvullende observaties. De aanvullende observaties richten zich op evenwicht, grof motorische vaardigheden, balvaardigheid, handvaardigheid en schrijf-motorische vaardigheid. Als het schrijven de hulpvraag is, wordt ook de SOS-2 ook afgenomen.

Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek wordt een behandeldoel en -plan op gesteld. Het verslag wordt met de ouders (verzorgers) besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden. In de behandeling worden de verschillende onderdelen geoefend. Dit gebeurt spelenderwijs zodat uw kind plezier heeft in bewegen. Aan u als ouders (verzorgers) kan worden gevraagd om thuis spelactiviteiten te herhalen. De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd.

Vergoedingen

Behandelingen voor kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering (18 behandelingen) en wanneer vervolg van de behandeling nodig is uit de aanvullende verzekering. In dit laatste geval dient het kind aanvullend verzekerd te zijn.

Materialen

In de praktijk wordt van veel oefenmateriaal gebruik gemaakt. Spelmateriaal omdat het oefenen ermee gestimuleerd wordt, daarnaast is er ook veel teken- en schrijfmateriaal.

Meer over de behandeling en het onderzoek

  • sensorische integratie
  • evenwicht
  • balvaardigheid
  • schrijfvaardigheid
  • Movement ABC-2
  • SOS-2
  • WRITIC

Wat is sensorische integratie?

Sensorische integratie richt zich op de manier hoe kinderen (en volwassenen) zintuigprikkels - van bijvoorbeeld de tast en het evenwichtsorgaan - verwerken. Sensorische Integratie staat voor het vermogen om zintuiglijke informatie op te nemen vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden, zodat wij er op een juiste manier op kunnen reageren.

Voorbeelden hiervan zijn:

Sommige kinderen zoeken steeds de beweging op en kunnen niet stilzitten, terwijl andere kinderen juist de hele tijd in hun stoel of op de grond hangen. Als kinderen erg gevoelig zijn voor tastprikkels kunnen ze op hun tenen gaan lopen en sommige materialen, zoals papier-maché, willen vermijden. Aan de andere kant zijn er ook kinderen die juist de hele dag op zoek zijn naar tastprikkels en echt overal aan willen zitten.
Om duidelijkheid te krijgen over de prikkelverwerking kunnen de ouders en/ of de docent een 'Sensory Profile' invullen. Dit is een vragenlijst over verschillende zintuig gebieden.

Evenwicht

Problemen met het evenwicht hebben vaak te maken met moeite met opricht- en opvangreacties en spierspanningsregulatie. Een oprichtreactie houdt in dat een kind zijn hoofd niet laat hangen. Een opvangreactie gaat over het op tijd reageren als een kind uit balans raakt. Sommige kinderen maken te veel of juist te weinig spanning in hun lichaam, ook wel de spanningsregulatie genoemd. Er is dan vaak een probleem met de stabiliteit. Bij sommige kinderen valt dit op in hun manier van lopen en rennen. Andere kinderen krijgen het zwemmen of fietsen niet voor elkaar, ook al wordt er veel geoefend.

Balvaardigheid

Problemen met balvaardigheid kunnen te maken hebben met moeite met het richten, het timen, de coördinatie of de kracht. Het kind valt vaak op in de gymles en kan niet goed meekomen met bepaalde sporten.

Handvaardigheid/ schrijf-motorische vaardigheid

Problemen met handvaardigheid zijn vaak zichtbaar in de manier hoe materialen (schaar, bestek en knutselspullen) gebruikt worden en hoe de handen met elkaar samenwerken. Zo kan het zijn dat de steunende hand meebeweegt met de bewegingen van de actieve hand. Om deze bij bewegingen te onderdrukken moet een kind dan heel veel kracht zetten en maakt dan veel spanning in de armen en schouders. Dit werkt door in het schrijven. Soms is het schrijven wel netjes, maar ligt het tempo te laag.
Kinderen die hier moeite mee hebben, zullen niet graag knutselen en schrijven.

Waarom is goed leren schrijven belangrijk? Lees ook ons blog beter leren schrijven.

Stabiliteitstraining bij evenwichtsoefening

Een goede spanningsregulatie is zowel belangrijk bij sporten als bij het volhouden van een actieve houding zoals schrijven. Training van het evenwicht is een goede oefening daarvoor.

 

Motorische integratie bij sport en spel

Bewegen is belangrijk voor een goede lichamelijke en mentale ontwikkeling van kinderen, maar kinderen bewegen slechter dan 10 jaar geleden  blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie

 

Blikjeslopen balans coordinatie

Ouders herinneren zich vast wel dit spel van vroeger. Het is heel goed voor het trainen van evenwicht en coördinatie.

 

Goede en slechte houding achter de laptop

Kinderen zitten vaak achter de computer aan de tafel of het bureau van hun ouders. De computerplek is dan niet op hun lichaamslengte aangepast en dit kan zorgen voor onnodige spanningen en klachten in het lichaam van het kind.

 

Spelmaterialen kinderoefentherapie

De behandeling van kinderen gebeurt spelenderwijs. Door gebruik te maken van veel verschillende materialen en spelletjes vinden kinderen de behandeling leuk en willen ze thuis ook oefenen.

De Movement ABC-2

Dit is de meest gebruikte test in Nederland voor het vaststellen van motorische problemen bij kinderen van 3 t/m 16 jaar. De test bestaat uit onderdelen gericht op handvaardigheid, waaronder een fietspadspoor, twee testen gericht op mikken en vangen en drie testen gericht op het evenwicht, waarvan één gericht op het statisch evenwicht en de andere twee op het dynamisch evenwicht. Elk testonderdeel krijgt een score, die vergeleken wordt met leeftijdsgenootjes. Naast deze kwantitatieve score wordt er ook gelet op hoe de test uitgevoerd wordt; de kwalitatieve score. De Movement ABC-2 test is een betrouwbare en valide test.

Movement ABC-2 test kinderoefentherapie

SOS-2 of Systematische Opsporing Schrijfproblemen

De SOS-2 is ontwikkeld om problemen op te sporen in de kwaliteit (leesbaarheid) en de kwantiteit (aantal letters) van het geproduceerde handschrift. Vijf minuten lang wordt een vaststaande tekst overgeschreven en daarna gescoord op lettervorm, vloeiendheid, overgangen, grootte, regelmatigheid, woordspaties, regelverloop en snelheid.

WRITIC

De Writic staat voor De Writing Readiness Inventory Tool In Context.

De WRITIC wordt afgenomen bij kleuters in groep 2 waar leerkrachten zich zorgen over maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Soms zijn extra werkjes gericht op een bepaald aspect, zoals de polsbeweging, genoeg, maar indien nodig kan ook kinderoefentherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardig­heden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden in groep 3 en de negatieve gevolgen hiervan.

De WRITIC is een valide en betrouwbaar meetinstrument en bevat normwaarden op basis van 372 kinderen. De WRITIC heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep drie en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden

In het filmpje hieronder wordt duidelijk gemaakt wat de WRITIC inhoudt.

Heeft u nog een vraag of onze therapie voor u geschikt is of wilt u meer informatie? U kunt ons via onderstaande link uw vraag stellen, wij beantwoorden die graag. Voor praktische vragen kunt u terecht bij veel gestelde vragen of praktische informatie.

Stel een vraag

 

Vragenlijst kinderoefentherapie Folder kinderoefentherapie Blog: Beter leren schrijven Blog: de Gameboyrug

 

SOS-2 schrijftest kinderoefentherapie

Samen leren fietsen

Leren fietsen is motoriek stimuleren en meters maken!

Om een goede fietser te worden heb je 10.000 uren nodig In een artikel in de ANWB Kampioen (april 2022 (3), 19): Kinderen …

inrichting thuiswerk plek

We mogen weer naar kantoor!

… maar we zullen ook nog een deel vanuit huis blijven werken. Na een hele lange periode met alleen thuiswerken, ziet …

Schrijfvaardigheid verbeteren

Beter leren schrijven

Schrijfvaardigheid gaat achteruit Kinderen gaan steeds slechter schrijven. In het AD is te lezen dat de schrijfvaardigheid …