Onderzoek en behandeling kinderoefentherapie

Waar bestaat het onderzoek en de behandeling uit?

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over het onderzoek en de verschillende behandelonderdelen:

  • sensorische integratie
  • evenwicht
  • balvaardigheid
  • schrijfvaardigheid
  • Movement ABC-2
  • SOS-2
  • WRITIC

Sensorische integratie

Sensorische integratie richt zich op de manier hoe kinderen (en volwassenen) zintuigprikkels - van bijvoorbeeld de tast en het evenwichtsorgaan - verwerken. Sensorische Integratie staat voor het vermogen om zintuiglijke informatie op te nemen vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden, zodat wij er op een juiste manier op kunnen reageren.

Voorbeelden hiervan zijn:

Sommige kinderen zoeken steeds de beweging op en kunnen niet stilzitten, terwijl andere kinderen juist de hele tijd in hun stoel of op de grond hangen. Als kinderen erg gevoelig zijn voor tastprikkels kunnen ze op hun tenen gaan lopen en sommige materialen, zoals papier-maché, willen vermijden. Aan de andere kant zijn er ook kinderen die juist de hele dag op zoek zijn naar tastprikkels en echt overal aan willen zitten.
Om duidelijkheid te krijgen over de prikkelverwerking kunnen de ouders en/ of de docent een 'Sensory Profile' invullen. Dit is een vragenlijst over verschillende zintuig gebieden.

Evenwicht

Problemen met het evenwicht hebben vaak te maken met moeite met opricht- en opvangreacties en spierspanningsregulatie. Een oprichtreactie houdt in dat een kind zijn hoofd niet laat hangen. Een opvangreactie gaat over het op tijd reageren als een kind uit balans raakt. Sommige kinderen maken te veel of juist te weinig spanning in hun lichaam, ook wel de spanningsregulatie genoemd. Er is dan vaak een probleem met de stabiliteit. Bij sommige kinderen valt dit op in hun manier van lopen en rennen. Andere kinderen krijgen het zwemmen of fietsen niet voor elkaar, ook al wordt er veel geoefend.

Balvaardigheid

Problemen met balvaardigheid kunnen te maken hebben met moeite met het richten, het timen, de coördinatie of de kracht. Het kind valt vaak op in de gymles en kan niet goed meekomen met bepaalde sporten.

Handvaardigheid/ schrijf-motorische vaardigheid

Problemen met handvaardigheid zijn vaak zichtbaar in de manier hoe materialen (schaar, bestek en knutselspullen) gebruikt worden en hoe de handen met elkaar samenwerken. Zo kan het zijn dat de steunende hand meebeweegt met de bewegingen van de actieve hand. Om deze bij bewegingen te onderdrukken moet een kind dan heel veel kracht zetten en maakt dan veel spanning in de armen en schouders. Dit werkt door in het schrijven. Soms is het schrijven wel netjes, maar ligt het tempo te laag.
Kinderen die hier moeite mee hebben, zullen niet graag knutselen en schrijven.

Waarom is goed leren schrijven belangrijk? Lees ook ons blog beter leren schrijven.

Balans oefenen door over een muurtje te lopen

Balvaardigheid oefenen door voetballen

Balans bij rolschaatsen

Springen en balans oefenen door hinkelen

Fijne motoriek oefenen door kleuren
Foto: Waag Society

De Movement ABC-2

Dit is de meest gebruikte test in Nederland voor het vaststellen van motorische problemen bij kinderen van 3 t/m 16 jaar. De test bestaat uit onderdelen gericht op handvaardigheid, waaronder een fietspadspoor, twee testen gericht op mikken en vangen en drie testen gericht op het evenwicht, waarvan één gericht op het statisch evenwicht en de andere twee op het dynamisch evenwicht. Elk testonderdeel krijgt een score, die vergeleken wordt met leeftijdsgenootjes. Naast deze kwantitatieve score wordt er ook gelet op hoe de test uitgevoerd wordt; de kwalitatieve score. De Movement ABC-2 test is een betrouwbare en valide test.

Movement ABC-2 test kinderoefentherapie handvaardigheid evenwicht

SOS-2 of Systematische Opsporing Schrijfproblemen

De SOS-2 is ontwikkeld om problemen op te sporen in de kwaliteit (leesbaarheid) en de kwantiteit (aantal letters) van het geproduceerde handschrift. Vijf minuten lang wordt een vaststaande tekst overgeschreven en daarna gescoord op lettervorm, vloeiendheid, overgangen, grootte, regelmatigheid, woordspaties, regelverloop en snelheid.

SOS-2 schrijftest

WRITIC

De Writic staat voor De Writing Readiness Inventory Tool In Context.

De WRITIC wordt afgenomen bij kleuters in groep 2 waar leerkrachten zich zorgen over maken over de uitvoering van papier- en pentaken. Op basis van de uitkomst van de WRITIC ontvangt de leerkracht advies. Soms zijn extra werkjes gericht op een bepaald aspect, zoals de polsbeweging, genoeg, maar indien nodig kan ook kinderoefentherapie gestart worden om de voorbereidende schrijfvaardig­heden te verbeteren. Zo wordt bijgedragen aan het voorkomen van schrijfmoeilijkheden in groep 3 en de negatieve gevolgen hiervan.

De WRITIC is een valide en betrouwbaar meetinstrument en bevat normwaarden op basis van 372 kinderen. De WRITIC heeft een voorspellende waarde voor de schrijfvaardigheid in groep drie en draagt bij aan het opsporen van kinderen met risico op het ontwikkelen van schrijfmoeilijkheden

In het filmpje hieronder wordt duidelijk gemaakt wat de WRITIC inhoudt.

Schrijfvaardigheid verbeteren

Beter leren schrijven

Schrijfvaardigheid gaat achteruit Kinderen gaan steeds slechter schrijven. In het AD is te lezen dat de schrijfvaardigheid …

week van de oefentherapie houdingscheck

Week van de oefentherapie 9-15 oktober 2017

Doe een gratis houdingscheck Vaak spreken wij mensen die zich afvragen of zij een goede houding hebben en of zij deze kunnen …

chronische pijnklachten nek en schouder

Pijn begrijpen in minder dan 5 minuten

Onbegrip Chronische pijnklachten zijn pijnklachten van het bewegingsapparaat die 3 maanden bestaan en waar geen onderliggende …