Privacy

Wat is ons privacybeleid?

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG versterkt de positie van u als patiënt. U krijgt nieuwe privacyrechten en uw bestaande rechten worden sterker.

Het is onze verantwoordelijkheid om u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Onder aan deze pagina vindt u ons uitgebreide privacyreglement met daarin beschreven welke gegevens wij verwerken, hoe wij ze verwerken en op welke gronden, wat uw rechten zijn en hoe u uw rechten kunt doen gelden.


 

Dossier

Voor uw behandeling leggen wij een dossier aan met daarin uw behandelgegevens. Deze kunnen zijn aangevuld met verdere medische gegevens.

Wij verstrekken geen gegevens, die tot uw persoon herleidbaar zijn, zonder uw toestemming.

Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen er voor dat uw gegevens veilig opgeborgen zijn.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens gedurende de verplichte bewaartermijn van tenminste vijftien jaar en soms langer, bijvoorbeeld bij vervolgbehandeling of in overleg op uw verzoek.

Recht op inzage en afschrift

Wij geven u inzage in uw gegevens en op verzoek een afschrift hiervan. Voor het verstrekken van een afschrift kunnen wij in bepaalde gevallen een (redelijke) vergoeding vragen.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Wij kunnen op uw verzoek in overleg uw gegevens corrigeren of aanvullen.

Recht op verwijdering en vernietiging

Wij kunnen in bepaalde gevallen op uw verzoek uw gegevens vernietigen.

Lees in het uitgebreide privacyreglement hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn (AVG versie 21 mei 2018).

Schrijfvaardigheid verbeteren

Beter leren schrijven

Schrijfvaardigheid gaat achteruit Kinderen gaan steeds slechter schrijven. In het AD is te lezen dat de schrijfvaardigheid …

week van de oefentherapie houdingscheck

Week van de oefentherapie 9-15 oktober 2017

Doe een gratis houdingscheck Vaak spreken wij mensen die zich afvragen of zij een goede houding hebben en of zij deze kunnen …

chronische pijnklachten nek en schouder

Pijn begrijpen in minder dan 5 minuten

Onbegrip Chronische pijnklachten zijn pijnklachten van het bewegingsapparaat die 3 maanden bestaan en waar geen onderliggende …